14222366_1786612931583333_7207412049616495808_n

Khai giảng năm học mới

  LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 – 2017 Những hình ảnh trong buổi lễ Cô giáo: Nguyễn Thị Thu Hương với vai trò DẪN CHƯƠNG TRÌNH   Các cháu tham gia các…